Soutěž

Objednejte si na stránkách www.rokblba.cz knihu a vyhrajte dárkový poukaz na nákup v Kauflandu v hodnotě 1000 Kč. Losování proběhne během vánočních svátků a výhra bude odeslána hned následující pracovní den, tudíž si za ni stihnete udělat třeba pořádný silvestrovský nákup nebo si ji můžete nechat do dalšího roku.

 

Pravidla soutěže

Základní ustanovení

Soutěž "Vánoce 2021" pořádá Jiří Hnilička, Kollárova 577, Krupka (dále Pořadatel) a bude probíhat v termínu od 18. 11. 2021 do 23. 12. 2021  (dále také jako „doba trvání Soutěže“).

1. Do soutěže byla vložena jako výhra dárková karta Kaufland v hodnotě 1000 Kč.

2. Účast je podmíněna objednávkou a nákupem knihy.

3. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhry budou odeslány po skončení soutěže.

Účast v soutěži

1. Do soutěže bude automaticky zařazena každá zaplacená objednávka na nákup alespoň jedné knihy na e-shopu www.rokblba.cz v době konání soutěže.

2. Každý účastník může zadat libovolný počet objednávek.

HODNOCENÍ: 

Výhru obdrží účastník soutěže, který bude vylosován. Losování proběhne během vánočních svátků a bude zveřejněno na facebookových stránkách Rok blba/Rok Kozy.

Kontaktování výherců:

1. Soutěžící je o výhře informován emailem po skončení soutěže.

2. V případě, že soutěžící neuvede platnou adresu, tj. vrátí–li se výhra zpět odesílateli jako nedoručená, ztrácí nárok na výhru. Výhry, které není možné doručit nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Pořadateli.

Všeobecná ustanovení:

1. Do Soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří zadali objednávku mimo dobu trvání soutěže.

2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jejich jméno na webu rokblba.cz a facebookovém profilu Rok blba/Rok Kozy.

3. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15-ti let s trvalým pobytem na území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Pořadatele nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána.

4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

5. Rozesílání výher bude probíhat přes Českou poštu po skončení soutěže.

6. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek. Platí, že Pořadatel svou povinnost splní tím, že na adresu, kterou mu uvedl výherce, odešle výhru.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

8. Výherce vyjadřuje souhlas s tím, aby jeho uvedené osobní údaje byly za účelem odeslání výhry zpracovávány i prostřednictvím třetí osoby (České pošty).